Kontakta oss
 Karta
 
 Almaröd friskola
 & veckohem
 (åk 1-6)

 Vollsjö friskola
 & HVBhem
 (åk 7-9)


 

Verksamhetsidé

När elevvården och socialtjänsten försökt finna lösningar utan framgång erbjuder vi ett alternativ. En skol- och boendeform som arbetar intensivt och målinriktat med att vända de negativa mönstren och ge tillbaka hoppet till eleven, familjen och skolpersonalen.

Vi skapar en kompetent, trygg och säker skola med en tydlig struktur och målinriktad pedagogik, som i nära samarbete med eleven och familjen ska stärka och utveckla den kompetens som eleven och familjen redan har. Vi undviker begreppet behandling då detta ofta för tankarna till expert - klient relation.

 
 

Långsiktiga mål

  • Vända upplevelser av nederlag, resignation, fiasko, kaos, maktlöshet till kontroll, kompetens, vilja och kraft.

  • Stärka och öka våra elevers och deras familjers känsla av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.

  • Under tiden för skolplaceringen arbetar vi tillsammans med föräldrar, socialförvaltningen m fl med målsättningen att förbereda en för alla parter så pass tillfredsställande situation, att eleven kan återgå till hemkommunens skola.

 
     
 
 
 FRÅGOR
  Vill du veta mer om vår verksamhet, kontakta oss gärna!
 kontaktinformation